UPDB Ronde 4 - NDG p1 - udg-vriendenkring

Het eerste achttal laat punt liggen
tegen UDG-Vriendenkring.


gepubliceerd op 9 november 2008, 11:23 uur
NDG P1 heeft in een thuiswedstrijd gelijk gespeeld tegen Utrechtse UDG-Vriendenkring. Het eerste damachttal van Het Nieuwegeins Damgenootschap heeft hiermee een kostbare punt laten liggen. Want in voorgaande jaren wist NDG 1 nog te winnen met royale cijfers. Te weten: in 2006-2007 met 10-6 en in 2007-2008 met 11-5.

Dit keer speelde het Utrechtse damachttal goed en gedegen. In de eerste partijen leek het gelijk mis te gaan. Na een spannende opening 34-30, 20-25, 30-24, 19x30, 35x24, 18-22 loopt Ed achter de feiten aan. Op de 12e zet neemt Ed geen vereenvoudiging (met nadelige stand) maar wordt daarna in een consequente aanval op zwarts korte vleugel van het bord getikt. In een hopeloze 7x7 stand geeft Ed op.

Tot aan het middenspel een gelijk opgaande min of meer klassieke partij tussen Gerard Bakker en George Kalicharan. Door foutieve voortzetting van George, kon Gerard een goede hekstelling innemen welke waarschijnlijk al voldoende zou zijn geweest voor de winst. Een eenvoudige damcombinatie besliste de partij al in een vroeg stadium.

Vanuit de opening ontstond een flankaanvalspartij tussen Henk van Snippenburg en Stef Baerends. Op de 16e zet beging zwart (Stef) een grote blunder. Door damblindheid zag hij niet dat hij bij een lichte combinatie een schijf achter kwam. Daarna vocht Stef nog voor wat hij waard was. Beide spelers hadden een aantal combinaties in de stand gevlochten maar daar werd niet ingetrapt. Hoewel het eindspel spannend leek, kwam de overwinning voor Henk van Snippenburg nimmer in gevaar.

Al bij de 28e zet speelde Sjef Valk sr. het riskante 28-22 om de spanning op te voeren. tegenspeler Wim de Jong ging eveneens op avontuur, waardoor beiden in een alles of niet-spelletje belanden. De positie van Sjef sr. werd steeds beter en Wim werd opgezadeld met vier randschijven. Ondanks alle pogingen om de winst te behalen, bleef de UDGér met alle kracht verdedigen. Helaas de pogingen van Sjef sr. om het antwoord op winst te winst te vinden, vielen weldra in het water. Uitslag 1-1.

Voor UDG-er Fred Dammers werd het een strijd van zijn kant op het centrum. Cor de Kruijff concentreerde zich nadrukkelijk in de omsingeling.
Fred gebruikte enorm veel tijd en had nog slechts een half uur voor 30 zetten in een bizarre stand. Het leek erop dat Cor op dat moment er beter voor stond, maar beiden kwamen remise overeen na wat problemen met de haperende klok. Cor wilde ook niet het risico lopen een fortuinlijke overwinning te behalen in de tijdnood van Fred.

Na een normale opening te spelen loerde Arie van Nieuwkerk in het eindspel op tempowinst. Met een afruil naar voren hield de Nieuwegeiner twee schijven vast, wat een aanval op de korte vleugel opleverde. Met een secuur eindspel werd de overwinning een feit.

Ook Sjef Valk jr. speelde aanvallend tegen René Nurmohamed. Laatstgenoemde probeerde zoveel mogelijk schijven van het bord af te ruilen, om zodoende de spanning voor later te bewaren. Maar in het late middenspel bouwde Sjef jr. geduldig aan een stevige centrumvesting. Maar René wist op zijn beurt keurig iedere aanval af te wenden. Maar de speelbare zetten werden uiteindelijk wel schaars in het eindspel. Met een paar offers van Sjef met daarop een damdoorbraak, luidde de laatste minuten in van de sterk verwaterde stelling van René Normohamed.

Met de winst van Arie en Sjef jr. stond op dat moment NDG P1 voor met 8-6. Een veilige remise van Kumar zou dus uitkomst bieden. Maar de Utrechtse speler was geenszins van plan om het op een salonremise uit te laten draaien. Want hij stond nu eenmaal een stuk makkelijker. Adri voerde positioneel de druk langzaam op. Adri omzeilde behoedzaam de valkuilen van Kumar. Maar in de laatste zetten van de partij nam Kumar een verkeerde afruil naar midden achteren. (In plaats dat hij naar de rand ruilde). Hiermee bezegelde hij de overwinning voor Adri Koster.

NDG P1
UDG-Vriendenkring 8-8
1.
Ed Kok
-
P. de Heus
0-2
2.
Stef Baerends
-
H. van Snippenburg
0-2
3
Kumar Bihari
-
A.J.A. Koster
0-2
4
Gerard Bakker
-
G. Kalicharan
2-0
5
Sjef Valk sr
-
W. de Jong
1-1
6
Cor de Kruijff
-
F.L.J. Dammers
1-1
7
Arie van Nieuwkerk
-
H. van Drogenbroek
2-0
8
Sjef Valk jr.
-
R.C.K. Nurmohamed
2-0
 
 
     
   
naar boven